Intencją warsztatów jest podniesienie u maturzystów poziomu świadomości i inteligencji emocjonalnej. Po warsztatach czują oni większą radość i energię do działania, lepiej komunikują się w szkole i w domu, uczą się konstruktywnie rozwiązywać konflikty i współpracować w grupie, stają się bardziej empatyczni i twórczy.

Wzrasta u nich poczucie własnej wartości i lepiej sobie radzą z sytuacjami stresowymi. Te umiejętności przydają się podczas nauki, zdawania egzaminów, a w przyszłości, żeby z sukcesem funkcjonować w społeczeństwie. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, czyli maksymalnie angażującą do działania, dzięki temu maturzyści od razu ćwiczą i wdrażają w życie wszystkie proponowane techniki.

Zapraszam maturzystów na zajęcia Akademii, które odbywają się raz w tygodniu 60 min. Polegają na nauczeniu się uwalniania negatywnych emocji takich jak m.in.lęk, przerażenie, zmęczenie, apatia, nadmierne pobudzenie, niepokój, które często towarzyszą osobom przygotowującym się do egzaminu dojrzałości i zdającym go. Stres powoduje, że wyniki egzaminu są gorsze, niż mogłyby być (ponieważ powoduje zwężenie naczyń krwionośnych doprowadzających krew do mózgu i myślimy znacznie mniej efektywnie, niż w stanie relaksu). Elementem każdych zajęć jest nauka relaksacji, dzięki czemu uczestnicy po zajęciach są rozluźnieni i szczęśliwi, a edukacja jest bardziej efektywna. Ważnym celem zajęć jest znalezienie swojej misji życiowej, powołania i zgodnych z tym odpowiednich studiów.

Na zajęciach uczestnicy biorą udział w różnych grach i zabawach psychoedukacyjnych (w tym metodą dramy) przeznaczonych dla osób dorosłych, zaczerpniętych z warsztatów prowadzonych w firmach. Mają one na celu rozwój prawej półkuli mózgu odpowiedzialnej za kreatywność, empatię i uczucia. Poznają elementy kinezjologii – nauki, która pokazuje, które mięśnie ulegają osłabieniu pod wpływem stresu i wzmacnianiu ich na zajęciach.

Maturzyści mają okazję porozmawiać na zajęciach o swoich emocjach, dzięki temu czują się wysłuchani i zrozumiani. Rozmowy mają formę cochingową, czyli wzmacniającą mocne strony uczestników (nie zwierają oceny i krytyki). Uczymy się przekraczać poziom ego, aby mieć w sobie więcej spokoju, akceptacji, radości i miłości.

2019 © Akademia Szczęśliwego Człowieka. Wszelkie prawa zastrzeżone

Ilustracje - pixbay
do góry ▲