Psychobiologia

Psychobiologia to połączenie psyche, tj. psychiki i życia duchowego z biologią, czyli nauką o prawach rządzących żywym organizmem człowieka. Bierze swój początek w wiedzy z obszarów takich jak: Biologika (Roberto Barnai), Totalna Biologia (Claude Sabbah, Gerard Athias i inni) oraz Recall Healing (Gilbert Renaud), a także z moich zawodowych obserwacji w codziennej pracy z pacjentami.

Tłumaczona na język polski sentencja: „nazwij to, zgłoś to, uwolnij się od tego”, sformułowana przez Recall Healing i stanowiąca również fundament psychobiologii oznacza, że skuteczność każdego procesu uzdrawiania zakłada trzy etapy:

1. Nazwij to, czyli uświadom sobie z czego tak naprawdę wynika Twój problem.
2. Zgłoś to, czyli ubiegaj się u swojej psyche o należne Ci prawo do zmian.
3. Uwolnij się od tego – bezwarunkowo i ostatecznie!

Psychobiologia uznaje obserwacje zależności pomiędzy chorobami, a emocjami przeżywanymi przez nas, naszych rodziców i innych naszych przodków. Zakłada, że aż za 95% podjętych przez nas decyzji, odpowiadają programy i schematy funkcjonujące poza naszą świadomością. Więcej o tym w materiałach video: „Prawa Totalnej Biologii”, „Cząsteczki emocji”, „Najgłębsze emocje”, „Praca z dziećmi”, „Problemy życiowe” oraz „Uzależnienia”

Psychobiologia wpisuje się w tzw. nauki niematerialistyczne, przyjmując wyniki wielu najnowszych badań naukowych, dowodzących prymatu emocji nad czynnikami środowiskowymi w procesie zapadania na różnego rodzaju choroby. Co więcej, wyraża się skutecznością w zapobieganiu chorobom oraz w ich leczeniu, poprzez pracę z emocjami. Zobacz video: „Główny nurt” oraz „Profilaktyka”.

Psychobiologia to możliwość oferująca tzw. komplementarne metody leczenia, pomagająca chorującym w tych przypadkach, w których niesatysfakcjonująca dla nich samych jest pomoc medycyny akademickiej. Zastrzec należy, że psychobiologia nie zastępuje leczenia konwencjonalnego. Więcej o tym w materiale video: „Znikające przeciwciała”.

Konsultacje psychobiologiczne

Konsultacje psychobiologiczne polegają na identyfikacji emocjonalnej przyczyny choroby z którą przychodzi do mnie klient. Każdą dolegliwość rozpoznaję jako sygnał płynący z wnętrza organizmu wskazujący, które przekonania i emocje wymagają uzdrowienia. Opieram się na diagnozie postawionej przez lekarza i wypełnionej przez klienta ankiecie, którą wysyłam wcześniej do klienta e-mailem. Uzdrowienie polega na zidentyfikowaniu psychobiologicznego źródła choroby, która jest związana z historią życia klienta i jego rodu, ustawieniu porządku w rodzie w tym symbolicznym uszanowaniu wykluczonych członków naszego rodu oraz uwolnieniu negatywnych emocji z podświadomości, które są związane z historią rodową i tym co się pojawia w życiu klienta. Kiedy się to zrobi dolegliwość z którą przychodzi klient znika np. niespokojny sen dziecka, brak koncentracji, alergie, migreny lub inne „poważne” choroby itp. Powrót do zdrowia jest równoznaczny z podniesieniem poziomu świadomości.

Uczę się w Akademii Psychobiologii u pani dr. medycyny Marzanna Radziszewska-Konopka

Ankieta konsultacji psychobiologicznej

Plik z ankietą konsultacji psychobiologicznej należy pobrać na komputer/urządzenie, otworzyć w przeglądarce plików PDF, wypełnić aktywne pola i zapisać.

Wypełniony plik można przysłać pocztą elektroniczną na adres lub przynieść osobiście na spotkanie. Wcześniejsze wysłanie e-mail'em daje mi więcej czasu na rzetelne przygotowanie się do spotkania.

2020 © Akademia Szczęśliwego Człowieka. Wszelkie prawa zastrzeżone

Ilustracje - pixbay
do góry ▲