Szkolenia i coachingi dla firm oraz instytucji

Warsztaty dla biznesu w zakresie jeszcze lepszej obsługi Klienta, integracyjne i relaksacyjne przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu

Proponujy Państwu przeprowadzenie szkoleń i coachingów dla pracowników mających na celu:

  • Poprawę komunikacji interpersonalnej, jeszcze lepsze rozpoznawanie potrzeb Klientów, umiejętność aktywnego słuchania, mówienia komunikatem „ja”, rozwój inteligencji emocjonalnej pracowników w stosunku do Klientów i wewnątrz Firmy w tym przede wszystkim empatii. Przełoży się to pozytywnie na jeszcze lepszą atmosferę w Firmie, bardziej życzliwe relacje pomiędzy pracownikami i wyższą sprzedaż.
  • Integrację pracowników i lepszą komunikację wewnętrzną,
  • Nauczenie technik relaksacyjnych (umiejętność uwalniania negatywnych emocji) przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu, co zmniejszy rotację pracowników w Firmie.

 

Zakres i przebieg szkolenia

Początek szkolenia to ćwiczenia dramowe, które powodują, pobudzenie części mózgu odpowiedzialnej za kreatywność i przełamanie utartych schematów – stereotypów. Dzięki temu, że obydwie półkule mózgu są angażowane jednocześnie uczestnicy są maksymalnie skupieni na wykonywaniu ćwiczeń. Jest przy tym sporo radości i satysfakcji z dobrego wykonania zadania. Powoduje to, szybkie przełamanie pierwszych lodów z trenerem, duże zaangażowanie w wykonywanie kolejnych ćwiczeń i jeszcze lepsze zintegrowanie zespołu, dzięki temu dalsza część szkolenia przebiega znacznie szybciej i w lepszej atmosferze.

Kolejne części szkolenia to przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń dotyczących fikcyjnych sytuacji, które mogą się wydarzyć w Firmie (uczestnicy dostają zadania dotyczące konkretnych sytuacji, z którymi mogą się spotkać pracownicy w zakresie obsługi Klienta, umiejętności przyjęcia informacji zwrotnej, domknięcia sprzedaży i poradzenia sobie z sytuacjami trudnymi, kiedy Klient zachowuje się niekulturalne, podnosi głos i/ lub przeklina). Te wszystkie zadania przeplatane są teorią niezbędną do utrwalenia sobie tych zagadnień. Kolejnym etapem jest zastosowanie tego, czego nauczyli się uczestnicy poprzez zagranie scenek na forum w parach tak, żeby można było omówić je wspólnie i wyciągnąć wnioski na przyszłość.

Następnie uczestnicy ćwiczą komunikację interpersonalną, czyli jak w praktyce stosować komunikat ja
i aktywne słuchanie. To jest jeden z najważniejszych elementów, który decyduje o tym, że Klient czuje się zrozumiany, co zaowocuje pozytywnymi opiniami o Firmie i tym, że Klienci chętniej będą korzystać z usług. Poprawa komunikacji interpersonalnej ma służyć zwiększeniu sprzedaży w Firmie, poprzez poprawę jakości obsługi i umiejętność domknięcia sprzedaży.

Ostatnią część szkolenia poświęcona będzie technikom relaksacyjnym, czyli jak zadbać o siebie w sytuacjach stresowych w pracy poprzez uwolnienie negatywnych emocji. Jeśli pracownik Firmy jest zestresowany to nawet jeśli nie mówi nic, co by wskazywało na jego emocje, to w komunikacji niewerbalnej będzie odbierany negatywnie przez Klienta. Ważne jest więc, żeby pracownicy na bieżąco uwalniali negatywne emocje. Wpływa to pozytywnie zarówno na postrzeganie Firmy przez Klienta, jak również na współpracę wewnątrz zespołu. Przeciwdziała to również zbyt dużej rotacji pracowników oraz wypaleniu zawodowemu.

 

Coaching dla kadry managerskiej

Coachingi mają na celu pomoc w rozwiązaniu indywidualnych problemów z którymi spotykają się osoby mające funkcje kierownicze w Firmie, zobaczenie ich z nowej perspektywy i znalezienie pomysłów na ich rozwiązanie.

2019 © Akademia Szczęśliwego Człowieka. Wszelkie prawa zastrzeżone

Ilustracje - pixbay
do góry ▲