Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Regulamin warsztatów prozdrowotnych online dla mieszkańców Pruszkowa w zakresie uwalniania emocji z umysłu, koncentracji uwagi, technik relaksacyjnych i oddechowych

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem szkoleń jest Aleksandra Warsztocka założycielka Akademii Szczęśliwego Człowieka 05-806 Pęcice Małe, ul. Brzozowa 4, NIP: 5341292555 na zlecenie Urzędu Miasta Pruszkowa
 2. Szkolenia odbywają się online w formie wideo poprzez stronę https://asc.edu.pl/warsztaty-prozdrowotne-um-pruszkow
 3. Uczestnikiem szkoleń jest mieszkaniec Pruszkowa, który się zarejestrował w systemie
 4. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne
 5. System szkoleń będzie aktywny do dnia 2024-01-01 do godziny 00:00.

§ 2. Prawa i obowiązki Uczestnika szkolenia

 1. Uczestnik może zgłosić udział w szkoleniu za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego.
 2. Uczestnik może zarejestrować się w systemie do 2023-12-31 do godziny 23:59 pod warunkiem dostępności wolnych kont
 3. W systemie może zarejestrować się pierwsze 3000 Uczestników (3000 unikatowych adresów email). Decyduje kolejność wypełnienia formularza rejestracyjnego i potwierdzenia rejestracji. Aktualna ilość dostępnych wolnych kont widoczna jest na stronie logowania i rejestracji do systemu.
 4. Uczestnik może odtwarzać materiały szkoleniowe z dowolnej kategorii dowolną ilość razy.
 5. Uczestnik może zrezygnować w dowolnym momencie z uczestnictwa w szkoleniach wysyłając żądanie usunięcia konta na adres kontakt@asc.edu.pl
 6. Rejestrując się w systemie Uczestnik potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem

§ 3. Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zapewnia nieprzerwane działanie systemu szkoleń do 2023-12-31 do godziny 23:59. Ewentualne awarie niezależne od Organizatora będą usuwane jak najszybciej będzie to możliwe.
 2. Organizator ogranicza ilość kont w systemie do 3000 osób (3000 unikatowych adresów email).
 3. Organizator świadczy usługi ze swojego serwera internetowego oraz z serwerów partnerów. Pliki wideo są serwowane bezpośrednio z konta Organizatora na serwerach firmy Vimeo. Regulamin wykorzystania danych osobowych i polityka prywatności dostępna jest na stronie szkoleń.
 4. Organizator zapewnia sobie prawo do zbierania danych statystycznych aktywności Użytkowników zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie szkoleń.

§ 4. Prawa autorskie

 1. Materiały szkoleniowe zostały opracowane przez Organizatora i są objęte prawami autorskimi.
 2. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane poza systemem szkoleń bez wiedzy i zgody Organizatora.
 3. Kopiowanie i upowszechnianie materiałów szkoleniowych jest zabronione.

§ 5. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie szkoleń (https://asc.edu.pl/warsztaty-prozdrowotne-um-pruszkow/polityka-prywatnosci)

§ 6 Rejestracja i logowanie w systemie

 1. Do korzystania z systemu niezbędne jest posiadanie przez Uczestnika konta email do którego ma swobodny dostęp.
 2. Rejestracja w systemie odbywa dwuetapowo. Najpierw Uczestnik podaje adres email, na który wysyłana jest następnie wiadomość zawierająca link do potwierdzenia rejestracji i aktywacji konta. Uczestnik poprzez kliknięcie w link aktywuje konto i może przejść do logowania.
 3. Proces logowania w systemie odbywa się dwuetapowo. Uczestnik który aktywował konto wpisuje swój adres email na który wysyłana jest następnie wiadomość zawierająca link umożliwiający automatyczne logowanie. Uczestnik poprzez kliknięcie w link loguje się w systemie i widzi listę kategorii szkoleń. Link logowania ograniczony jest czasowo do 15 min. Po przekroczeniu tego czasu link będzie nieaktywny i należy ponownie rozpocząć proces logowania.
 4. Na dole każdego ekranu znajduje się link umożliwiający wylogowanie z systemu.

§ 7. Korzystanie z systemu

 1. Do skorzystania ze szkoleń potrzebne są:
  • komputer lub smartfon z dostępem do internetu, aktualną przeglądarką internetową i możliwością odtwarzania dźwięku (mimo, że System nie zwiera reklam zalecamy wyłączenie wszystkich dodatków typu ad-block by nie zakłócić działania systemu)
  • konto email do którego Użytkownik ma swobodny dostęp
 2. Aby skorzystać z systemu należy wejść na stronę https://asc.edu.pl/warsztaty-prozdrowotne-um-pruszkow i zarejestrować się
 3. Szkolenia są podzielone na 4 kategorie. Po kliknięcie na wybrany link pojawi się lista 5 modułów szkoleń z danej kategorii.
 4. Szkolenia są prezentowane w formie strumieni wideo. Odtwarzacz wideo umożliwia uruchomienie, zatrzymanie i ponowienie odtwarzania. W prawym dolnym rogu odtwarzacza dostępna jest opcja powiększenia widoku na cały ekran urządzenia oraz sterowanie głośnością.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje Uczestnika i Organizatora od dnia rejestracji Uczestnika w systemie do zakończenia działania systemu dnia 2024-01-01 do godziny 00:00 lub dnia rezygnacji z udziału w szkolenia (w zależności która data będzie wcześniejsza)
 2. Uczestnik szkoleń online jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do szkoleń i dostosowania się do jego postanowień.
 3. Wszelkie pytania dotyczące szkoleń prosimy kierować pod adresem e-mail: kontakt@asc.edu.pl z dopiskiem Szkolenia UM Pruszków w tytule wiadomości.
2024 © Akademia Szczęśliwego Człowieka. Wszelkie prawa zastrzeżone

Ilustracje - pixbay
do góry ▲