Akceptacja, Miłość, Radość


Uwolnij negatywne emocje
Poczuj akceptację siebie i wszystkiego co przychodzi

W swojej pracy łączę wiedzę z psychobiologii, porządku rodu (Bert Hellinger) oraz uwalniania negatywnych emocji (David Hawkins). To daje zdumiewające, pozytywne rezultaty w postaci poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego, większej obfitości, poczucia akceptacji siebie, wszystkiego co przychodzi, miłości i radości.

Aleksandra Warsztocka

Psychobiologia

Przyczyną dolegliwości fizycznych i psychicznych, które pojawiają się w naszym życiu - są nieuświadomione konflikty emocjonalne. Mózg kiedy jest nimi obciążony zrobi wszystko, żeby się od nich uwolnić i móc dalej funkcjonować sprawnie jako centrum dowodzenia naszego organizmu i wtedy przekazuje je w wybrane miejsce w ciele. Im większy konflikt tym poważniejszej dolegliwości/ choroby doświadczamy. Kiedy uświadomimy sobie jaki konflikt stoi za naszą chorobą możemy uwolnić stojące za nim emocje i powrócić do zdrowia.

Ustawienia porządku rodu

Wiele chorób, dolegliwości i problemów życiowych jest niesionych również z naszego rodu. Podświadomie chcemy ulżyć naszym przodkom i dźwigamy nie swoje ciężary, które podczas spotkania możesz symbolicznie im oddać. Czasem zaburzony jest porządek rodu np. ktoś reprezentuje osobę wykluczoną, utrzymywana jest jakaś tajemnica rodowa lub obciążają nas wydarzenia wojenne, których doświadczali nasi przodkowie i wtedy potrzebne jest ustawienie porządku rodu (inspirowane pracą Berta Hellingera).

Podczas spotkania można rozwiązać tajemnice rodowe i uszanować wszystkich, którzy są wykluczeni. Wtedy nie musimy już reprezentować zmarłych lub tych którzy cierpieli i możemy pójść do naszego życia z radością i miłością zamiast nieść w sobie to co trudne z poprzednich pokoleń. Kiedy zaczyna płynąć miłość wszystko działa na naszą korzyść.

Uwalnianie negatywnych emocji (D. Hawkins)

Nasze samopoczucie, zdrowie psychiczne i fizyczne oraz dostatek są zależne od tego, co utrzymujemy w naszej podświadomości. Kiedy uwolnimy negatywne emocje, przekonania i programy z poziomu nieświadomego w sposób automatyczny następuje znacząca poprawa we wszystkich obszarach życia.

Uwalnianie negatywnych emocji z podświadomości polega na pracy z ciałem i oddechem podczas głębokiego relaksu. Służy przekroczeniu poziomu ego poprzez uświadomienie sobie negatywnych emocji i fałszywych przekonań, które determinują nasze zachowanie, samopoczucie, zdrowie, to jak układają się nasze relacje w związkach, a nawet jaki rodzaj pracy wybieramy.

Praca z uwolnieniem powoduje przekraczanie kolejnych poziomów świadomości, które opisuje David Hawkins m.in. w książce „Siła czy moc” i wejście na poziom akceptacji wszystkiego, co przychodzi, miłości, radości i pokoju. Na wyższych poziomach świadomości poprawia się nasze samopoczucie psychiczne, fizyczne (następuje uzdrowienie z wielu chorób), zwiększa się obfitość i dostatek. Zaczynamy żyć w lekkości i szczęściu.

Technika uwalniania opiera się na głębokim relaksie i uważności – pracujemy z zamkniętymi oczami i wizualizacją otwierania przestrzeni, tak jak drzwi, przez które uwalniają się różne emocje w postaci pewnej formy energii, którą jedynie obserwujemy.

Ta praca się różni tym od terapii, że jest dużo efektywniejsza czasowo. Już po pierwszym spotkaniu widać efekty pracy w naszym życiu poprzez lepsze samopoczucie, więcej spokoju i radości.

Zapraszam serdecznie na spotkanie ze mną.
Z miłością,
Aleksandra Warsztocka

„Szczęście może pochodzić wyłącznie z twego wnętrza i jest wynikiem twojej miłości. Kiedy uświadamiasz sobie, że nikt inny nie może sprawić, że będziesz szczęśliwy i że szczęście jest owocem twojej miłości, staniesz się mistrzem w największej sztuce – sztuce miłości.”

Don Miguel Ruiz

2020 © Akademia Szczęśliwego Człowieka. Wszelkie prawa zastrzeżone

Ilustracje - pixbay
do góry ▲