Akademia Szczęśliwego Człowieka

W ramach Akademii Szczęśliwego Człowieka, prowadzimy zajęcia grupowe i indywidualne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, których celem jest podniesienie poziomu inteligencji emocjonalnej, poprawy komunikacji interpersonalnej, współpracy w grupie, umięjętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem poprzez uwalnianie negatywnych emocji.

Naszym celem jest służyć jak największej ilości osób poprzez podniesienie poziomu świadomości na poziom
akceptacji, bezwarunkowej miłości i radości.

„Szczęście może pochodzić wyłącznie z twego wnętrza i jest wynikiem twojej miłości. Kiedy uświadamiasz sobie, że nikt inny nie może sprawić, że będziesz szczęśliwy i że szczęście jest owocem twojej miłości, staniesz się mistrzem w największej sztuce – sztuce miłości.”

Don Miguel Ruiz

2018 © Akademia Szczęśliwego Człowieka. Wszelkie prawa zastrzeżone

Ilustracje - pixbay
do góry ▲