Medody pracy

Psychobiologia

Psychobiologia to połączenie psyche, tj. psychiki i życia duchowego z biologią, czyli nauką o prawach rządzących żywym organizmem człowieka. Psychobiologia uznaje obserwacje zależności pomiędzy chorobami, a emocjami przeżywanymi przez nas, naszych rodziców i innych naszych przodków. Zakłada, że aż za 95% podjętych przez nas decyzji, odpowiadają programy i schematy funkcjonujące poza naszą świadomością.

Więcej »

Ustawienia porządku rodu

Ustawienia pozwalają zobaczyć kim na prawdę jesteś, zaufać, że zarówno Ciebie, jak i innych prowadzi Większa Siła miłości między rodzicami a dziećmi, kobietą a mężczyzną, rodzeństwem oraz we wszystkich ważnych dla Ciebie relacjach np. w pracy. Pomagają również zwiększyć świadomość ciała, poczuć pamięć i szacunek w stosunku do bliskich oraz zrozumieć siebie i innych z miłością, bez oceniania.

Więcej »

Uwalnianie negatywnych emocji

Uwolnienie negatywnych emocji polega na przekroczeniu poziomu ego, uświadomieniu sobie negatywnych emocji i fałszywych przekonań, które determinują nasze zachowanie i uwolnienie ich z podświadomości poprzez pracę z ciałem i oddechem. Praca z uwolnieniem powoduje przekraczanie kolejnych poziomów świadomości, które opisuje David Hawkins i wejście na poziom akceptacji wszystkiego, co przychodzi, miłości, radości i pokoju.

Więcej »

2020 © Akademia Szczęśliwego Człowieka. Wszelkie prawa zastrzeżone

Ilustracje - pixbay
do góry ▲